"Ett unik projekt mitt i city."

Kåkenhusen, Stockholm city

En hållbar energilösning med bergvärme, mitt i Stockholms city.

Bergvärme mitt i city med elektrisk borr-rigg

I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan investeras i en ny, hållbar energilösning. Här har man installerat bergvärme, något som höjer fastighetens standard och skapar en mer hållbar lösning för framtiden. Men att borra i en källarlokal mitt i Stockholms city ställer stora krav på tekniken.

Kåkenhusen 39 byggdes av Hufvudstaden redan 1924-32 och Kåkenhusen 38 införskaffades 2011. Tidigare har fastigheterna köpt det mesta av sin energi separat, främst via fjärrvärme, men genom att bygga en ny gemensam energicentral istället för två separata har fastigheternas värme- och kylsystem kopplats ihop. I samband med att arbetet utfördes tittade man på om det gick att hitta en mer hållbar lösning för att förse huset med värme och kyla. Trots det centrala läget föll valet på bergvärme, för minsta möjliga miljöpåverkan.

Att borra i en källaren ställer stora krav på teknik, erfarenhet och kunnande.
Ett unikt projekt

- Det är ett unikt projekt, berättar Niklas Engvall, projektutvecklare på Hufvudstaden. Dels för att fastigheten som fick bergvärme ligger mitt i city med trångt om utrymme, men också för att vi borrade i den befintliga källaren med 240 cm i takhöjd. I vanliga fall används en stor maskin med trycklyft som är cirka 6 meter hög, men här är det lågt i tak och vi arbetade dessutom i en fastighet där kontoren var bemannade som vanligt. Att arbeta på det sättet ställer stora krav på tekniken och oss som underleverantörer.

“Ett unikt projekt...trångt, mitt i city och med kontoren ovanför bemannade som vanligt”

7,5 kilometer borrhål

21 stycken energibrunnar, hål, om vardera 350 meter har borrats ned i marken. Varje hål tar cirka 2-3 dagar att göra.

-Vi har använt enborr-rigg som är elektrisk och som gör att man kan borra inomhus i källarutrymmen, berättar Åke Andersson på TeamWessman. Den använder befintlig teknik men går på el istället för diesel och istället för tryckluft har vi använt oss av vattentryck. Det håller ner ljudnivån, är säkrare på många sätt och även bättre arbetsmiljömässigt.

De flesta nybyggen utanför city har idag bergvärme för att kunna miljöklassas och förhoppningen är att Kåkenhusen ska kunna hålla samma höga standard. Arbetet med att framtidssäkra husen med bergvärme har defintivt resulterat i en mer hållbar energilösning för hyresgästerna.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss i ett tidigt skede så säkerställer vi ett lyckat projekt.