New
Here’s a handy notice bar to bring attention to new features of your website.

Värdeskapande och klimatsmart geoenergi för din fastighet.

Team Wessman har mer än 20 års erfarenhet av geoenergi -och borrprojekt. Involvera oss tidigt i ditt projekt så hjälper vi dig att säkerställa ett lyckat resultat.

Värdeskapande tjänster

Vi fokuserar alltid på att skapa maximal kundnytta och värde för våra beställare.
Läs mer om alla våra tjänster här.

Infrastruktur
 • Elkablar
 • Fiberkablar
 • Vatten & avlopp
 • Fjärrvärme
 • Gas
Geoenergi
 • Bergvärme
 • Frikyla
 • Energilager
 • Akvifere
 • Mark
Vattenbrunnar
 • Platsbesök
 • Lägesbestämning
 • Etablering
 • Borrning
 • Avetablering
 • Rinnande vatten
Konsultation
 • Projektering
 • Dimensionering
 • Upphandling
 • Tillståndshantering

Mer än 20 års erfarenhet av geoenergi- och borrprojekt.

Inom TeamWessman har vi lång erfarenhet från bergvärme- och brunnsborrning. Tillsammans med våra kollegor i Ecoclime Group erbjuder vi idag det bredaste energisystemkonceptet på marknaden.

 • Lång erfarenhet
 • Modern teknik
 • Spetskompetens
 • Unika energisystem
Läs mer om oss >
I SAMARBETE mED ECOCLIME GROUP

Cirkulära energisystem

Geoenergi i olika former, energiåtervinning, bioenergi t ex träflisbaserad fjärrvärme, är olika former av cirkulära energislag. Vi erbjuder nu världsunika systemlösningar som optimerar dessa energislag med avseende på en fastighets förutsättningar och behov. På det sättet skapar vi maximalt värde för fastighetsägaren med global klimatnytta, genom sänkta driftkostnader och minskade växthusgasutsläpp.

 • Lägre energikostnader
 • Sundare & stabilare inomhusklimat
 • Högre avkastning
 • Minskat klimatavtryck
Kontakta oss för mer information

Referenser

Vårt team har en lång lista av framgångsrika uppdrag och nöjda fastighetsägare bakom oss. Här ser du några av dem.
Region Västerbotten, Umeå

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. 41 x 250 meter om totalt 10.250 meter.

Read Story
Oxelvägens förskola, Nacka

Energibrunnar gällande bergvärme för uppförande av ny skola i Nacka Kommun. 6x280 meter om totalt 1680 meter.

Read Story
Västlänken i Göteborg

Konstruktionsborrning för bullerdämpande åtgärder i samband med byggnationen av Västlänken. Ca 300 fästen ner till berg skall borras för bullerdämpande plank mitt i centrala Göteborg vid Liseberg. Genomförande: start sep 2018

Read Story
KL Industrier, Finspång

Energiborrning om14x250 meter för KL Industrier som tillverkar bland annat ställverksstationer. Projektet genomfördes främst för produktion av kyla och värme.

Read Story
Torvalla IP, Stockholm

Installation och borrning av borrhålslager om 91 borrhål för uppvärmning och frikyla för idrottsplats i Haninge, Stockholm. Borrhålslagret skall förse simhall, ishall och uppvärmd fotbollsplan med energi under årets alla dagar.

Read Story
Nya Siljaterminalen, Stockholm

Installation och borrning av borrhålslager om 62 borrhål för uppvärmning och frikyla för Stockholms hamnar, Stockholm. Borrhålslagret skall förse den nya Siljaterminalen med värme och frikyla.

Read Story
Brf Hornblåsaren 6, Stockholm/Östermalm

2.400 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Gulaslingan, Täby

3.310 kvadratmeter uppvärmd yta, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Lägret 1, Stockholm/Östermalm

3.600 borrmeter, 180 kW bergvärme

Read Story
Brf Gulsparven, Stockholm/Stadshagen

2.430 kvadratmeter uppvärmd yta, 80 kW bergvärme

Read Story
Brf Berwald, Stockholm/Östermalm

2.470 kvadratmeter uppvärmd yta, 80 kW bergvärme

Read Story
Brf Hake, Älvsjö

560 borrmeter, 24 kW bergvärme

Read Story
Brf Krabaten, Stockholm

1.320 kvadratmeter uppvärmd yta, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Enen 7, Stockholm

2.400 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Kolonnen 2, Stockholm

2.400 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Ängby Park 6, Stockholm

1.560 borrmeter, 60 kW bergvärme

Read Story
Brf Ingemar 5, Stockholm

2.040 borrmeter, 100 kW bergvärme

Read Story
Brf Hornblåsaren 27, Stockholm

2.400 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Bajonetten 2, Stockholm

2.400 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Trumslagaren 5, Stockholm

2.100 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Styrmannen 20, Stockholm

2.600 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Revskär 4, Farsta

14.000 kvadratmeter uppvärmd yta, 420 kW bergvärme

Read Story
Brf Lägret 3, Stockholm

2.500 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Kistahöjden, Stockholm

Nyproduktion av Rikshem, 100 kW bergvärme

Read Story
Brf Kronkvarnen 14, Stockholm

2.500 borrmeter, 120 kW bergvärme

Read Story
Brf Vårt Hus nr 11, Stockholm

2.600 borrmeter, 150 kW bergvärme

Read Story
Fredrikshovs Slottsskola, Stockholm

1.200 borrmeter, 60 kW bergvärme

Read Story
Brf Drabanten 12, Stockholm

1.600 borrmeter, 80 kW bergvärme

Read Story
Brf Killingen 28, Stockholm

2.400 borrmeter, 20 kW bergvärme

Read Story
Brf Hytten, Täby

Wessman har för IQS Energi Komfort AB energiborrat 10×400 meter, 9×500 meter och ett 601 meters borrhål, sammanlagt 9101 meter för bergvärme.

Read Story
Brf Toppklockan, Hässelby

Energiborrning om 35x305 meter för Brf Toppklockan som köper färdig värme av Vattenfall In House. Borrning sker på egen mark och ny värmepumpsanläggning i kombination med befintlig fjärrvärme försörjer en större samfällighetsförening.

Read Story
Brf Nejlikan Stockholm

Energiborrning om 5x360 meter + 8x450 meter mitt i centrala Stockholm. Projektet genomfördes mitt på Brunkebergsåsen med ca 39 meter foderrörs sättning per energibrunn.

Read Story

Vi söker fler till vårt team!

Team Wessman behöver bli fler för att möta utmaningarna med nya projekt. Bli en del av vårt framgångsrika team.
Jobb
Typ
Plats
Hittar du inget som passar? Kontakta oss