New
Here’s a handy notice bar to bring attention to new features of your website.

Vi är experter på bergborrning, geo- och cirkulär energi.

Välkommen till Team Wessman – ett av Sveriges mest erfarna bolag i branschen. Vi har alla nödvändiga utbildningar och certifikat som krävs av myndigheter och beställare. Vi är även en del av Ecoclime Group.

Mer än 20 år i branschen

Inom TeamWessman har vi mer än 20 år bakom oss i bergvärme-, och brunnsborrningsbranschen med en mängd framgångsrika uppdrag och nöjda fastighetsägare.

Tillsammans med våra kollegor i Ecoclime Group har vi mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar, fastighetsautomation och energieffektivisering. Därför kan vi idag erbjuda det bredaste energisystemkonceptet i marknaden med några av Sveriges främsta experter inom digitaliserad, integrerad fastighetsautomation, ventilation, inomhuskomfort och cirkulära energisystem.

Till detta kan vi addera världsledande energisystem och produkter för optimal energieffektivisering och ett sunt inomhusklimat.

En del av Ecoclime Group

Vi började samarbeta med Ecoclime 2017 i ett unikt cirkulärt energiprojekt i en gammal kommersiell fastighet om 7 500 kvm som var ombyggd och tillbyggd med en rad olika verksamheter med energi- och effektkrävande fjärrvärme installerad. De nya energisystemen i fastigheten projekterades av ledande svenska bergvärme-, värmepumps- och styrsystemexperter med syfte att utveckla och testa en rad nya produkter och system för energieffektivisering med cirkulär energi via bergvärme, energiåtervinning och komfortkyla.
Ecoclime Group AB, grundat 2013, är ett snabbväxande företag inom proptech (fastighetsteknologi) som erbjuder avancerade lösningar för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Ecoclimes innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Huvudkontoret ligger i Umeå. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se
Målet var att minska energikostnaderna och minimera CO2 -utsläppen med 70 %.

Projektet medfinansierades av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Ecoclime som tog över driften av fastigheten när projektet avslutades, med sänkta energikostnader och kraftigt minskade växthusgasutsläpp som följd. För att säkerställa och sprida resultaten utvärderades och dokumenterades hela projektet av oberoende forskare i form av en rad videofilmer varav en som sammanfattar resultaten kan ses här.
Med Ecoclimes kompetens, energiprodukter, tjänster och finansieringslösningar får vi återigen möjligheterna att erbjuda vår expertkompetens inom bergvärme och brunnsborrning och kan gemensamt med Ecoclime erbjuda ett produktprogram och tjänster som ger de mest värdehöjande, klimatnyttiga och säkerställda energilösningarna för framtidens fastigheter.

Team Wessman – ledning

Det är vi som leder verksamheten inom Team Wessman. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande våra tjänster eller vill inleda ett samarbete för ett projekt.
Per Wessman
Försäljning
073-368 85 80
Göran Beronius
Försäljning
070-898 08 31
Har du ett projekt du vill diskutera? Fyll i vårt kontaktformulär