citat

Västlänken i Göteborg

Konstruktionsborrning för bullerdämpande åtgärder i samband med byggnationen av Västlänken. Ca 300 fästen ner till berg skall borras för bullerdämpande plank mitt i centrala Göteborg vid Liseberg. Genomförande: start sep 2018

artikel

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss i ett tidigt skede så säkerställer vi ett lyckat projekt.